1

Téma: Přehrada Kamenička - krásy Krušných hor

Přehrada Kamenička.
Mezi Chomutováky je přehrada Kamenička velmi známá,ale přesto ji tak dobře neznají.Nejdříve  trochu čísel obsah vody /je prý kvality kojenecké vody/ 714 000m3.Nejvyšší výška je udávána od úrovně země 32 až 44m.Hráz je dlouhá 153 m,šířka 4m.Postavena v letech 1899 až 1904 firmou G.A.Wayss und Cie.Plocha 6 ha.Na dně se nalézá zatopená obec Kamenička.Zbytky osady najdete na okolních stráních - kde jsou pole,zajímavý je zbytek objektu nahoře nad Kameničkou uprostřed lesů je palouk s dvěma posedy - kde stála větší zemědělská usedlost.Udává se ,že dno Kameničky je celé dlážděné,ale je to pouze nepatrný pozůstatek cesty vedoucí obcí.Přehrada je velmi krásná a romantická.Vděčný objekt pro fotografy.Doporučuji právě návštěvu na podzim ,kdy se okolní buky zbarvují do zlatova,mezitím červené javory a stále zelené smrčiny.Já osobně Kameničce říkám Francouzka pro korzo po vršku hráze s lucernama.Zajímavý je schodový boční přepad.Velmi romantický je kopeček na boku přehrady s křížkem.Každé ráno se tady italští horníci modlili za návrat z prací na Dieterově štole /našli se tu italské ,rakouské mince a přívěsky s madonkami/.Dieterova štola je taky technická památka jako sama Kamenička.Tato štola se nachází cca 4Km  od přehrady a výšlap k ní a zpět je pomalu na celý den.Šířka štoly je 1,2m,výška 1,8m,délka je 1200m,výškový rozdíl je 95 m.Když k ní dojdete v době tání máte docela u ní respekt.Před štolou je silné ocelové česlo a voda vtéká do štoly mohutným černým vírem,který i hvízdá.Je zde pamětní deska s historií díla.Na soutoku přítoků od Nového a Starého Rybníka je vybudován rozdělovací objekt,na který je napojena převáděcí štola do Chomutovky.Štola je ražena v kompaktní skále a odvádí mimo povodí nádrže huminové vody od Nového rybníka a při větších průtocích i částečně od Starého rybníka.Rozdělovací objekt je tvořen dvěma objekty,kterými jsou betonový stupeń na levostranném přítoku Kameničky a vlastní vtok do štoly na toku Kameničky.Pokud dojdete sem pěšky doporučujise vrátit po stejné cestě zpět.Nejlépe je absolvovat tenhle výlet na kole,pak se můžete vydat dále a objet Bezručovo údolí ze dvou stran/podívej se na mapu/.Já jako rover jdu horem po pomyslné přímce štoly/citlivý člověk pozná dunění pod vámi pro orientaci/ a vyjdu u vyústění.Pak sejdu okolo úpravny vody k 3 mlýnu či jdu k Hoře sv.Šebestiána /vyjde to cca na stejno/. 3 mlýn zde byl velmi dlouho,poté ho vystřídala slavná a vyhledávaná restaurace a hotel.V 80.letech bohužel nedošlo k opravě a hotel byl stržen.Dnes zde zůstal nepořádek.Velmi zajímavý je smírčí kříž z roku 1660 zabudovaný do zdi náhonu,ještě je též vidět opodál vývod z mlýnu.Je zde parkoviště na kterém si zaparkujte auto,dále je vjezd totiž zakázán pod minimální pokutou 2000 Kč.Nacházíte se nejen v pásmu ochrany pitné vody,ale i v rezervaci Buky nad Kameničkou,kde se nalézají krásné štíhlé buky ocelové barvy šedi litiny na skalnatých kopcích.Doporučuji se i vydat na skalnaté kopce okolo.Jinak výskyt velkých brouků.Výskyt kvalitních hub na vršcích kopců.Ještě na podzim lze zde v některých místech sbírat borůvky a brusinky.
Trasa :délka Chomutov  - 1 mlýn - 2 mlýn  - 3 mlýn - Kamenička  = 8KM  jde se po rovině,od 3 mlýna je to 1km pěkný stoupáček . Z Kameničky na Dieterovu štolu je to cca 4km mírný stoupáček      Osobně doporučuji prohlídku Bezručova údolí až od 3 mlýna či od Hory sv.Šebestiána.Od Chomutova po 3 mlýn mlýn není údolí již tak zajímavé jako za minulých let.Je tu vybudována asfaltovaná cyklostezka takže z procházky nic nemáte,protože neustále musíte dávat pozor na cyklisty,on linaře a pejskařeCím blíže jste k 2 a 3 mlýnu tím je méně lidí.Kdysi krásný meandrující potok Chomutovky je až k 3 mlýnu proveden v rovném korytě - stoce,jehož břehy jsou nevkusně zpevněny kamenem a klecemi s valouny.Krásné tůně a peřeje plné pstruhů zanikly.Turistická horní krásná stezka okolo skal a Chomutovky bere za své.Víte,že Chomutovka byla kdysi splavná na kajaku?Dělali se tu dokonce závody.Poslední výstupní lavička vzala v září 2009 za své.Zase musím srovnat německý přístup,kde pomalu každý tok je na několika místech splavný a je tu vždy cedule o možnostech.Natož ,že si cení práce svých předků a břehy s citem opravuje.Magistrát ani neuvádí přírodní památky/květinová rezervace/ a hrad nad Chomutovkou na informační tabuli,což je k politování a docela ostuda.