1

Téma: Lipník nad Bečvou - městská památková rezervace

První účastníci si vyzkoušeli v Lipníku nad Bečvou novou trasu po městské památkové rezervaci. Je určena pro imobilní a jako první si ji projela skupina z Pražské organizace vozíčkářů v pátek 28. května 2010. Trasa pro imobilní je novinkou v turistické sezoně 2010 v Lipníku nad Bečvou.
Imobilní návštěvníci se samozřejmě nedostanou nahoru do věže zvonice, ale jinak mohou od průvodců z informačního centra získat kompletní informace a bezpotíží projet vytipovanou trasu. Bezbariérové je i samotné informační centrum. Pro zájemce, kteří chtějí trasu absolvovat individuálně bez průvodce, je v informačním centru k vyzvednutí podrobná mapka s vyznačenou trasou a informacemi o jednotlivých památkách a zajímavostech.
Přesto vše není dokonalé a vozíčkáři navrhují další zlepšení, které se město snaží postupně realizovat.
Bezplatné prohlídky městské památkové rezervace Lipník nad Bečvou fungují od roku 2007, prohají od května do konce září denně kromě pondělí, odchod od infocentra je vždy v 10 a ve 14 hodin.
Bližší informace: TIC Lipník nad Bečvou, tel. 581 773 763, e-mail: tic@mek-lipniknb.cz

2

Re: Lipník nad Bečvou - městská památková rezervace

This Is Great Information For Students. This Article Is Very Helpful I Really Like This Blog Thanks. I Also Have Some Information Relevant For Online Dissertation Help.
Case Study Solution & Analysis

3

Re: Lipník nad Bečvou - městská památková rezervace

Such A Nice Post, Keep Providing Good Resources.
<a href="https://www.accountingdissertations.com/">Accounting Dissertation Writing Service</a>

4

Re: Lipník nad Bečvou - městská památková rezervace

Such A Nice Post, Keep Providing Good Resources.
Accounting Dissertation Writing Service