1

Téma: Pověsti a báje z jednotlivých krajů

Při našem putování Českou zemí,jak jsem občas dětem říkával naším Českým králostvím,neboť děti by měly získat lásku ke svému rodnému kraji vedle jiných důležitějších věcí,jako je láska rodičů a prarodičů,prostřednictvím pověstí a bájí o rodném kraji.Narodil jsem se v Sudetech a to severních,kde tyto pověsti i báje občas někdo připomene a od jakživa (řekl bych od mala,co jsem rozum bral)mě zajímaly o našem Šluknovsku vždy dvě velké báje,patřící opravdu do říše pohádek a dobrých skřítků.Tou první je pověst o modrém kameni,který chrání zdejší kraj od zlých přírodních i lidských neštěstí a katastrof a tou druhou,vztahující se ke geologickému složení zdejší krajiny,tak vypráví pověst ,že mezi Rumburkem a Jiříkovem býval kdysi dávno zubatý val bílých křemenných stěn,ostrých jak vlčí tesáky.Ta první pověst se zřejmě týká toho,že zde v kraji kolem Rožan Mikulášovic a hlavně Lípové se těžil a těží světle šeděmodrý sienit,velmi tvrdá hornina . Ta druhá pověst zřejmě souvisí s tím,že zhruba mezi Rumburkem a Jiříkovem je tzv.křemenný zlom v zemské kůře a napovrch místy vystupují křemenné balvany,Ty se různě nacházejí prakticky po celém území výběžku vedle čediče,ruly a jiných hornin,aby u Doubis se objevil vápencový výron,kde se snad i pálilo vápno a jihozápadně zase ohromné moře pískovcových skal,pozůstatek prehistorického moře ve zdejším kraji.To zřejmě vedlo i ke vzniku obou pověstí a když si lidé spojili i různé katastrofy a lidská neštěstí ,tak vunikla ta první pověst o ochraně .Nikdo a nikde jsem nenašel později zmíňku o tom,kam,že se poděl rozdrcený křemen,pěkně  zářivěbílý,když zde v okolí není ani nikde na cestách.To prý použili čerti v jiných krajích,aby zmátli nejisté a labilní lidské duše.Věřte nebo nevěřte,ale pověsti jsou opravdu mnohdy romantické a člověku se i někdy chce něco k tomu dodat,aby to bylo krásnější.Je ale pravdou,že tyto báje ,které mnohdy vznikaly v lidovém podání,aby si lépe lidé porozuměli se svým okolním světem a bavili se jimi,k turistickým výletům patří,tak jako květiny patří ke správné louce apodobně...