1

Téma: Budeme mí na opravu a ochranu památek?

Toť otázka,která mě stále vrtá hlavou,když všude je vidět,jak malé a dle "Pražáků",jak my tady na venkově říkáme,vidíme jak se nedostává na různé opravy a potřeby pro záchranu malých,ale přesto krásných památek na našem venkově.Ovšem je třeba ještě připomenout - venkov ve vnitrozemí a venkov pohraniční.Ono se řekne,že není mezi tím rozdíl,ale dle mých zkušeností je ,protože třeba církevní památky velmi rychle chátrají v pohraničním
pásmu,i když vazba je zde nějak na odsunuté rodáky,ale copak nepomáhají kde mohou? Ve vnitrozemí,zvláště  pak na Moravě je to lepší,neboť tam jsou velmi těsné vazby na minulost rodů,ale zde,kde to bylo zničeno odsunem původního obyvatelstva do neznáma  a nové obyvatelstvo,po tolika letech ještě nemá ty správné!rodové kořeny"Mnohdy zde chybí i lidi,kteří by se postarali,alespoň o z organizování jednotlivých oprav apod.Je pravdou,abych nebyl jen pesimistický,že za posledních 20 let se toho v pohraničí mnoho opravilo,domů,Božích muk,kostelů,ale jaksi je to stále málo.Na druhé straně se třeba domy a církevní stavby zachránily,ale na straně druhé mizí a to doslovně i různé technické stavby,jako byly textilky,továrny na výrobu strojů a pod.Mnoho se zničilo i na venkově,když se bouraly a nechaly zchátrat různé usedlosti,jako statky,zámečky apod.Někdy to člověku připadá,že krásy vydíme jen za hranicemi,ale doma to nic není,to nám je jedno,jak to vypadá.Pak krajina zarůstá plevelnými stromy a keři a příroda dokonává to,co člověk začal.Je to škoda veliká,můžeme jen doufat,že se to časem obrátí,a začneme si vážit nejen starých stromů,ale starého díla lidí,kteří tu žili před námi...