1

Téma: Katzestein - krásy Krušných hor -vyhlídky

Výlet k našim německým přátelům – údolí Černého potoka – skály: Katzestein 
       Nonnefelsen – Ringmauer

Velmi pěkný a vděčný výlet v horkých dnech nabízí trasa okolo údolí Černého potoka a dodnes fungujícího vodního příkopu – přivaděče Grüner Graben.
   Jak se sem dostanete?Přejedeme hraniční přechod na Hoře sv.Šebestiána a jedeme směr do obce Künheide.Díváme se doprava až uvidíme cestu ke kostelu a poté zajedeme hned na následující silničku doleva mezi domky/směr na Stolln totiž není značen/.Můžete jet níže na oficiální parkovište u restaurace /asi 1km/,ale trasa bude delší a neuvidíte tolik zajímavého.My jedeme směr Stolln po téměř stále rovné silničce /asi 2,5km/ až se dostaneme na rozcestí s odpočívadlem a inf.tabulí.Zaparkujeme a jdeme lesní svažující se cestou dolů do údolí.Dostaneme se na turistickou stezku ,vedle které se nalézá vodní příkop
Grüner Graben zřízený v 17 stol.pro pohon strojů dolů a mlýnů v Pobershau. Náhon je dlouhý přes 8km – my do něho vstupujeme cca v polovině.Voda je jantarově narezlá a plyne poměrně prudce skrz několik tunýlků a průseků skálou.V několika místech je náhon veden v železných korytech.My jdeme po proudu a dáváme pozor na pěšinky vpravo,které nás zavedou na pár skalních vyhlídek s pohledem do hlubokého údolí Černého potoka.Pěšinky ani chodník okolo náhonu není po cestě značen,jen na každé křižovatce jsou zelené ukazatele
/to je podstatný rozdíl od našeho českého turistického značení/.Zanedlouho se objeví naučná přírodní stezka s tabulemi označení flóry a fauny v okolí.Poté dojdeme na vlastní vyhlídku Katzestein.Jde o skalní plošinu která je 200m nad údolím.Jde o velký příkrý impozantní sráz zajištěný nahoře jednoduchým ocelovým zábradlím a proto dáme pozor na děti.Fotíme.V dáli je vidět stěny Ringmauer.Na plošině je několik laviček a sezení pro případný piknik.Cca 400m od vyhlídky je parkoviště a 2 restaurace.Po případném občerstvení se vydáme zpět a sejdeme lesní cestou serpentinami dolů na silničku k potoku.Silnička je určena pro turisty a cyklisty.Auta sem nesmí,jelikož se jedná o přírodní rezervaci/ na mapě toto není rozlišeno a můžete se dopustit omylu/.Jdeme proti toku Černého potoka.Vlevo se vypíná vysoká Jeptišská skála na níž trénuje docela dost horolezců.Vpravo jsou bloky skal Čertova stěna.Toto místo je nejzajímavější a velmi romantické.Můžeme jít ještě cca 100m a kochat se skalními útvary.Poté se vydáme stejnou cestou zpět a nebo můžeme ještě pokračovat po silnici a po prvém dřevěném můstku vpravo vyjít opět ke kanálu.Nám známou cestou pak dojdeme k našemu autu. Pokud budete mít čas tak doporučuji v okolí ještě vyhlídku Steinhübel na kterou se dostanete nejlépe z Rübenau směr vlevo asi 2,5km.Nad údolím Černého potoka jsou zbytky hradu Raubschloz.
  Výlet je příjemný pro vlhký vzduch i za velkého parna,část se jde lesy ve stínu.
Na vyhlídku Katzestein se dostane i vozíčkář a i celá trasa po silničce je pro něj přijatelná.