1

Téma: Český kubismus - program pro školy

Obyčejná židle nebo vzácný exponát?
Program v expozici Český kubismus v Domě U Černé Matky Boží umí žákům nebo studentům přiblížit užité umění jako běžnou součást našeho života. Každý den se setkáváme s předměty, které míjíme, aniž bychom je blíže zkoumali. Jedním z nich je i židle. Vzhledem k tomu, že průměrně prosedíme skoro osm hodin denně, zaslouží si i obyčejná, natož židle – vzácný exponát, prozkoumat podrobněji. Součástí programu je komentovaná prohlídka expozice, práce s pracovními listy a s autorskou skládačkou, ze které si žáci či studenti vytvoří vlastní kubistickou židli, kterou si spolu s vyplněnými pracovními listy budou moci odnést domů.

délka programu: 90 minut
kapacita: max. 15 žáků či studentů
cena: 600 Kč k platným vstupenkám do výstavy (30 Kč žák či student), pedagogický doprovod zdarma
rezervace programu: duskova@upm.cz (min. 7 dní předem)
lektorka: Bc. et Bc. Šárka Dušková